Worldshopping

  • 帮助

三菱空清机为 rosunai 室外罩 (用于装载 1 管) P-50CVSQ6

shop : Rakuten

  • 金额 : JPY -

  • biccamera:11421539

  • 颜色 :

  • 尺寸 :

  • 数量 :

商品说明

  • 翻译文本
  • 日文(原文)
  • 三菱空清机为 rosunai 室外罩 (用于装载 1 管) P-50CVSQ6

  • 三菱 Mitsubishi Electric 換気空清機ロスナイ用 屋外フード(1パイプ取付用) P-50CVSQ6[P50CVSQ6]

推荐产品